Logo swvzout

Welkom bij Samenwerkingsverband ZOUT – primair onderwijs

Link naar Samenwerkingsverband ZOU – voortgezet onderwijs

Passend onderwijs in Zuidoost-Utrecht

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat aansluit op zijn mogelijkheden en behoeften. Dat is de basisgedachte van passend onderwijs. Dat is waar samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT) zich sterk voor maakt.

In ons samenwerkingsverband werken 29 schoolbesturen en 75 scholen aan passend onderwijs voor 17.636 leerlingen. Swv ZOUT zet zich in voor inclusiever denken en doen: bij voorkeur gaan leerlingen ongeacht hun ondersteunings- behoefte naar een reguliere basisschool, liefst dichtbij huis. Als het speciaal of speciaal basisonderwijs beter kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan is dat de beste plek. We werken samen met het voortgezet onderwijs en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.