Zoek
Sluit dit zoekvak.

Judith Leeuwenkuijl

DSC_9156-Judith-1600px

Judith Leeuwenkuijl

Functieteamleider Team ZOUT (vanaf 1 augustus)
E-mailj.leeuwenkuijl@swvzout.nl
Telefoon06 170 89 509
Werkdagenmaandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Als coördinator van Team ZOUT wil Judith Leeuwenkuijl bijdragen aan inclusiever onderwijs en optimale ontwikkelkansen voor elk kind in de regio. De verbinding met scholen en kernpartners is daarbij essentieel.

‘Na de pabo ben ik een aantal jaar leerkracht geweest. Omdat ik verder wilde studeren, ben ik de verkorte opleiding orthopedagogiek gaan doen. Na afronding van deze studie heb ik als ib’er op een daltonschool gewerkt, totdat ik met twee collega’s een onderwijsadviesbureau begon. Dat heb ik een aantal jaar met veel plezier gedaan. Veel opdrachten spitsten zich toe op de kwaliteitszorg. Ik begeleidde onder andere zwakke scholen en hielp ze om weer op de rails te komen.

Onderwijs en zorg hand in hand

De afgelopen acht jaar werkte ik bij twee samenwerkingsverbanden primair onderwijs, in Leiden en Utrecht. Op beide plekken was er veel aandacht voor inclusief onderwijs. Daar ligt echt mijn hart. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen thuisnabij naar school kunnen, ook als ze een beperking hebben. Zo zien kinderen dat iedereen er mag zijn en erbij hoort. Het gaat niet alleen over leerplicht maar ook over leerrecht en ontwikkelrecht. Daarvoor is het nodig dat je een thuisnabij aanbod creëert, waarbij onderwijs en zorg hand in hand gaan.

Ontwikkelrecht

In Nederland zijn onderwijs en zorg gescheiden werelden, met twee ministers, twee wetgevingen en verschillende financieringsstromen. Vanuit het ontwikkelrecht wordt gekeken wat het kind

nodig heeft en wie daarin wat te doen heeft. Het is belangrijk dat we onderwijs en zorg veel meer met elkaar verbinden. Een diverser palet en een collectieve financiering zou helpend zijn. Hiervoor heb je elkaar als kernpartners nodig.  ZOUT wil ook investeren in die verbinding en daarom vind ik de functie van coördinator passend onderwijs echt fantastisch. De vijf nieuwe coördinatoren gaan

verbinden, enthousiasmeren en innoveren.

Investeren in de verbinding

Het afgelopen jaar zijn er binnen ZOUT grote stappen gezet op het gebied van kwaliteit, organisatie en inhoud. Er is een mooie basis gelegd waarop we verder kunnen bouwen. Ik verheug me erop om met een nieuw en enthousiast team mooie stappen te zetten. Er is nog veel te doen, ook in de beeldvorming over ZOUT. Ik denk dat veel mensen de afgelopen jaren hebben ervaren dat ZOUT minder benaderbaar was en op afstand stond. Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat we als ZOUT zichtbaar zijn en echt in verbinding zijn met scholen, gemeenten en kernpartners. Zelf zal ik ook veel op pad zijn, vaak samen met de coördinatoren passend onderwijs, Anco of Maaike. Het is belangrijk dat het veld erkenning krijgt voor het werk dat ze doen en dat we luisteren. We moeten investeren in de relatie, kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en samenwerken om alle kinderen in de regio de beste ontwikkelkansen te geven.’

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen