Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toekomstperspectief voor Team ZOUT

Team ZOUT 1200x 800

Toekomstperspectief voor Team ZOUT

Alle specialisten van Team ZOUT zijn het erover eens: ze willen het verschil maken. De vraag is hoe ze dat het beste kunnen doen. Begin deze maand nam het voltallige team deel aan een geslaagde heidag, die conform ons nieuwe kwaliteitsbeleid gericht was op evalueren en voorbereiden van een plan voor 2024. Er is hard gewerkt en er zijn inhoudelijk waardevolle stappen gezet.

In het Ondersteuningsplan van samenwerkingsverband ZOUT staan uiteenlopende ambities op het gebied van passend onderwijs. Scholen en schoolbesturen hebben een kernrol in het verwezenlijken hiervan. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Scholen die daarbij hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op Team ZOUT, dat bestaat uit experts met verschillende deskundigheden. Daarbij is het de bedoeling dat er een transfer plaatsvindt richting leerkracht, groep én school. Op die manier levert Team Zout een bijdrage aan duurzame schoolontwikkeling. Dat is belangrijk, want als de school sterker wordt, kunnen álle leerlingen daarvan profiteren.

In de praktijk blijken zaken regelmatig anders te lopen. Zo benaderen scholen Team ZOUT best vaak met vragen die eigenlijk over de basisondersteuning gaan. Daarnaast blijft de inzet van Team ZOUT te vaak beperkt tot de individuele leerling en komt duurzame schoolontwikkeling onvoldoende op gang. Ook zien we flinke verschillen in de vormgeving en duur van ondersteuningstrajecten. Team ZOUT bestaat uit bevlogen mensen, die hard werken en veel commitment hebben, maar hun inzet kan beter gecoördineerd en afgestemd worden. Doordat de inzet van Team ZOUT onvoldoende is ingekaderd door beleid en heldere afspraken, worden er steeds meer leerlingen aangemeld voor ondersteuning. Dat leidt tot lange wachtlijsten en een overbelasting van het systeem. Dat is voor iedereen een ongewenste situatie. 

Voor de verdere ontwikkeling van Team ZOUT benutten we de verkregen inzichten, zodat we de inzet van deze specialisten meer in overeenstemming brengen met de ambities uit ons Ondersteuningsplan. Zo gaan we er samen voor zorgen dat de inzet en expertise van Team ZOUT maximaal bijdraagt aan duurzame schoolversterking en kwalitatief goed passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio!

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen