Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voorzitter TLV-commissie: Grippa is een verademing

Vera Jansen

Voorzitter TLV-commissie: Grippa is een verademing

Vera Jansen is onafhankelijk voorzitter van de commissie die alle aanvragen voor een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) beoordeelt. Sinds haar aantreden, zo’n jaar geleden, is er het nodige veranderd op het gebied van TLV’s. Hoog tijd voor een gesprek, waarin Vera ingaat op die veranderingen en de plannen die op stapel staan.

Toen Vera Jansen door ZOUT werd gevraagd om onafhankelijk voorzitter van de net opgerichte TLV-commissie te worden, was er weinig twijfel of ze dat moest doen. ‘De rol sprak me gelijk aan, omdat de TLV-procedure behoorlijk op de schop ging. Ik kreeg de ruimte om zaken te professionaliseren en echt iets goeds op te bouwen. De TLV-commissie heeft een heldere opdracht: op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalen wat beste onderwijsplek is.’

Elke TLV-aanvraag wordt door twee deskundigen beoordeeld. Vera: ‘Ik vind het sterk dat de TLV-commissie uit verschillende deskundigen bestaat, die allemaal hun eigen achtergrond en expertise meenemen. Dat zie je ook terug in hun adviezen. Het is voor mij als voorzitter interessant om te zien hoe de deskundigen tot een afweging komen. Ik zie dat ze echt een brede blik hebben.’

Grippa: een verademing

Om de TLV-procedure beter en efficiënter te laten verlopen, is eerder dit jaar het programma Grippa in gebruik genomen. Een enorme stap voorwaarts, vindt Vera. ‘Met Grippa blijven scholen gedurende het hele aanvraagproces eigenaar van het dossier, zij kunnen de status op de voet volgen. Daardoor kunnen ze regie voeren en ouders steeds goed blijven informeren. Het is handig dat alle communicatie via Grippa loopt. Daardoor kan er geen informatie meer weglekken.’
 
Vera en haar collega’s vinden Grippa heel prettig werken. ‘Het is een verademing. In het systeem vinden we alles wat we nodig hebben, dat  is fantastisch. In onze adviezen hebben we kopjes aangebracht, die corresponderen met de zaken waarop wij een dossier beoordelen. Voor de deskundigen is dat fijn, want zo kunnen ze nooit meer onbedoeld relevante zaken over het hoofd zien. Voor mij als voorzitter is het ook prettig, omdat ik meer overzicht heb en de adviezen van de twee deskundigen makkelijker naast elkaar kan leggen.’

Monsteroperatie

Wettelijk is bepaald dat een dossier maximaal zes weken doorlooptijd heeft, met een eventuele verlenging van vier weken. ‘Voor de zomervakantie hebben we met een flink aantal dossiers die doorlooptijd niet gehaald, dat nemen we onszelf als samenwerkingsverband kwalijk. Aan het begin van de zomervakantie lagen er nog zo’n tachtig aanvragen. We hebben toen alle zeilen bijgezet om de aanvragen te behandelen, er is de hele vakantie doorgewerkt. Vanuit het oogpunt van dienstverlening vonden we dit enorm belangrijk. Je wilt immers dat ouders en scholen weten waar ze aan toe zijn. Bij slechts zes dossier is het niet gelukt om uitsluitsel te geven voor de start van het nieuwe schooljaar.’

Om herhaling van zo’n situatie te voorkomen, zijn de scholen 24 oktober per mail geïnformeerd dat aanvragen voor TLV-verlenging voortaan voor 1 februari binnen moeten zijn en aanvragen voor TLV nieuw of herindicatie voor 1 april. ‘Na die datum kunnen scholen nog steeds een aanvraag doen, maar dan kunnen we geen garantie geven dat deze voor de zomervakantie is afgehandeld’, legt Vera uit.

Kwaliteit van dossiers

Om het TLV-traject te verbeteren, moet volgens Vera ook de kwaliteit van de dossiers omhoog. ‘Daar gaan we komend jaar voor benutten. Nu krijgen we te vaak dossiers, waar bij wijze van spreken dertig bijlagen bij zitten of juist documenten of handtekeningen ontbreken. Dan gaat er onnodige tijd verloren. Onlangs hebben we de TLV-procedure vernieuwd, nu is duidelijk wat scholen moeten doen. Ook hebben we een checklist toegevoegd. Als scholen die checklist nalopen, weten ze zeker dat ze alles aanleveren wat wij nodig hebben.’

TLV voor gehele schoolloopbaan

Voorheen werd een TLV zelden voor de gehele schoolloopbaan afgegeven, nu wordt dat de standaard. ‘Dit zorgt voor duidelijkheid en continuïteit richting kinderen en ouders en scheelt het de commissie veel tijd’, zegt Vera. Er blijven echter situaties waarin een TLV wél voor een beperkte duur wordt afgegeven. Bijvoorbeeld bij kleuters, omdat hun ontwikkeling vaak grillig verloopt, en in situaties waarin veel externe factoren meespelen in de keuze voor een ander type onderwijs. Vera: ‘Als die externe factoren veranderen of stabiliseren, kan het kind misschien weer doorstromen binnen het reguliere onderwijs.’

Beoordelingskader

Voor het beoordelen van TLV-aanvragen heeft ZOUT geen zogenoemd beoordel ingskader. Vera zegt daarover: ‘Er is uiteraard wel een beleidsrichtlijn, een ondersteuningsplan en wetgeving waaraan we ons houden. En alle deskundigen werken volgens hun beroepscode. De inspectie vindt onze afwegingen weliswaar helder beschreven en goed navolgbaar, maar ziet toch graag dat dat beoordelingskader er komt. Daar gaan we dus voor zorgen. Bij de ontwikkeling gaan we zorgvuldig te werk om ons te verzekeren van draagvlak in het veld. We willen toe naar een richtinggevend beoordelingskader, dat voldoende ruimte biedt voor het professionele oordeel van de deskundigen.’

 

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen