Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Voor professionals: Gedrag en taakwerkhouding

Geplaatst op:
Soort: Artikel

Onderwerp: gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

Groeimindset is een begrip uit een wetenschappelijke theorie over motivatie, intelligentie en leren. Deze theorie wordt sinds ruim 30 jaar ontwikkeld door Carol Dweck en medewerkers. Veel leerkrachten en docenten hebben er weleens van gehoord en maken er bewust of onbewust in een of andere vorm gebruik van.
Geplaatst op:
Soort: Artikel

Onderwerp: gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

Soms wil het met de begeleiding van een leerling gewoon niet zo lukken. Het kind komt niet in beweging, lijkt de moed al bij voorbaat te hebben opgegeven of laat faalangstig gedrag zien. Tijd om eens te kijken naar de overtuigingen die de leerling over zichzelf heeft: zijn mindset.
Geplaatst op:
Soort: Artikel

Onderwerp: ontwikkelingsproblematiek

Colette de Bruin is grondlegger van de Geef me de 5-methode en van Auti-communicatie, met als basis: concreet en helder communiceren. De Bruin ontwikkelde deze succesvolle manier van omgaan met mensen met autisme ‘van nature’. Nu heeft ze, samen met neurobioloog en autisme-expert dr. Fabiënne Naber, haar methodes wetenschappelijk onderbouwd.
Geplaatst op:
Soort: Artikel

Onderwerp: schooluitval en thuiszitten

Bij sommige kinderen wordt al op relatief jonge leeftijd door ouders en/of school geconstateerd dat het onderwijs niet past, of de leerling consta- teert dit zelf. In dat geval zien we dat de betrokkenen gedurende lange tijd met elkaar van alles proberen om het onderwijs passend te maken. In deze brochure maakt het artikel van Fenne Frumau duidelijk dat schoolverlaten veelal een besluit is dat volgt op een op- eenstapeling van een grote hoeveelheid problemen en waarbij het onderwijs of de begaafdheid als zodanig nooit de enige oorzaak is.
Geplaatst op:
Soort: Artikel

Onderwerp: taakwerkhouding en executieve functies

Steeds meer horen we van faalangst, prestatiedruk, gedragsproblemen, A.D.(H).D.-syndroom, nood aan medicatie (relatine), … bij kinderen. Vaak hebben ze te kampen met een leerhouding, een achterstand waar we vaak weinig vat op hebben. Met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, waarin de verbale begeleiding en de visuele ondersteuning van de vier beertjes wordt toegepast, worden kinderen hulp geboden.
Geplaatst op:
Soort: Artikel

Onderwerp: taakwerkhouding en executieve functies

Als dit kind zo slim, is, waarom is hij dan zo langzaam? Huiswerk maken, spullen pakken, antwoord geven: alles duurt zó lang… Voor sommige ouders en leerkrachten is dit een dagelijkse worsteling. Het probleem is niet dat deze kinderen lui of ongemotiveerd zijn, maar het lukt hen gewoon niet. Hoe komt dat? Ze verwerken informatie langzamer dan andere kinderen. In het boek Ik snap het wel, maar niet zo snel…gaan Ellen Braaten en Brian Willoughby in op de vraag: Wat kun je doen voor kinderen met een langzame informatieverwerking?

Inloggen