Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Het leerteam begaafdheid

Het leerteam begaafdheid

Het leerteam begaafdheid bestaat uit negen onderwijsprofessionals, die een schat aan expertise en ervaring meenemen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. In alfabetische volgorde stellen we ze aan u voor. Wie zijn zij, wat drijft hen en hoe kijken ze naar het leerteam?

Anita Wijker

Leerkracht, HB-coördinator, plusklas groep 3 t/m 8, rekencoördinator (basisschool Het Zonnewiel, De Bilt)

Waarom zit je in het leerteam?

Het vormgeven van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen loopt als een rode draad door mijn carrière. Ik ben blij dat dit onderwerp steeds hoger op de agenda komt. De laatste jaren is er al veel veranderd, maar voor deze doelgroep valt ook nog veel te verbeteren.

 

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Een routekaart van het onderwijs aan begaafde kinderen, die bijdraagt aan het verstevigen van het onderwijs aan hen. Waar je werkt aan onderwijsverbetering voor een specifieke groep kinderen, werk je ook aan onderwijsverbetering voor alle kinderen, weet ik uit ervaring. Het werken in een leerteam levert mij werkplezier, enthousiasme en inspiratie op. Het verbreedt mijn blik, dat komt ook mijn werk op school ten goede.

Annemarie Homberg

Leerkracht en ib’er (basisschool de Sluis, Zeist)

Waarom zit je in het leerteam?

Met het leerteam wil ik een effectieve standaard voor het onderwijs aan begaafde leerlingen vormgeven, als leidraad voor passend onderwijs.

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Een helder omschreven kwaliteitsstandaard, die scholen richting geeft en helpt om beleid te ontwikkelen voor een ononderbroken ontwikkeling voor begaafde leerlingen. Mijn ambitie voor het leerteam: zorgen dat scholen in staat zijn om voor de begaafde leerlingen gedifferentieerd onderwijs te creëren, passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen. Door fijne samenwerking met andere onderwijsprofessionals kunnen we onze kennis en vaardigheden vergroten en inzetten ten behoeve van het onderwijs aan het kind.

Anneke Beerepoot

Ib’er (Camminghaschool, Bunnik)

Waarom zit je in het leerteam?

Het organiseren van passend onderwijs is voor alle kinderen belangrijk, ook voor begaafde leerlingen. Juist voor hen is het niet altijd vanzelfsprekend om tot leren te komen, terwijl het ervaren dat je leert en je competent voelen belangrijke voorwaarden zijn voor zelfvertrouwen en welbevinden.

 

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met het verbeteren van het onderwijs aan begaafde leerlingen. Die ervaring wil ik graag delen, zodat begaafde leerlingen gezien en passend begeleid worden. Ik wil scholen inspireren om samen te (gaan) werken en te delen wat voor deze leerlingen werkt. Samenwerking leidt op langere termijn tot een beter resultaat. Door mijn deelname aan dit leerteam hoop ik ook zelf weer veel te leren.

Dominique van Vonderen, voorzitter leerteam

Ib’er (Werkplaats kindergemeenschap, Kees Boekeschool)

Waarom zit je in het leerteam?

Met mijn deelname kan ik werken goed onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Voor begaafde leerlingen is hierin nog een inhaalslag te maken.

Wat wil je bereiken met het leerteam?

(Nog) beter onderwijs voor begaafde leerlingen. Dat vraagt om samenwerking en versterking van scholen. Ik wil werken aan een dekkend netwerk voor begaafde leerlingen, waarin het voor ieder kind mogelijk is om te leren en te groeien in de zone van de naaste ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk dat het kind in een passende context contact kan onderhouden met peers. Ik reken erop dat het leerteam mij veel inspiratie, uitdaging, plezier, een kennisnetwerk en voldoening gaat geven.

Hestia Karman

Leerkracht tussenvoorziening Volare (Oud Zandbergen, Huis ter Heide)

Waarom zit je in het leerteam?

Afgelopen jaren heb ik een bovenschoolse plusklas en deeltijd/voltijd hb-onderwijs opgezet. Sinds vorig jaar ben ik leerkracht bij Volare, de tussenvoorziening voor hoogbegaafde thuiszitters met een complexe problematiek. Met mijn kennis en ervaring denk ik te kunnen bijdragen aan passend onderwijs voor deze bijzondere doelgroep.

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Inzichtelijk maken welke kennis in de regio aanwezig is, wat eventueel nog ontbreekt en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat ook deze kinderen zoveel mogelijk kunnen floreren in het onderwijs. Ook wil ik verhelderen hoe het komt dat sommige kinderen uit het onderwijssysteem vallen. Hoe kunnen we dit voorkomen en wat kunnen we doen voor kinderen die na de herstelperiode bij Volare niet in ons onderwijssysteem blijken te passen? 

Jos Landwaart

Ib’er, plusklascoördinator en leerkracht (School met de Bijbel, Langbroek)

Waarom zit je in het leerteam?

Om kennis te mogen delen, mee te kunnen denken met een (verander)proces en bij te dragen aan het kwalitatief op de kaart zetten van het thema begaafdheid binnen ZOUT.

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Meer kennis en expertise delen tussen scholen en binnen ZOUT een goed fundament leggen op het thema begaafdheid. Het werken in het leerteam is voor mij als persoon een verrijking en leerzame ervaring. Maar ik zie het ook als een kans om van gedachten te kunnen wisselen en het onderwijs op dit specifieke punt naar een hoger niveau te tillen. Want kennis is macht, maar samenwerken is kracht.

Lotte Bus-van Ravenswaaij

Leerkracht Explora en HB-specialist (brede school Het Anker, Wijk bij Duurstede)

Waarom zit je in het leerteam?

Ik participeer om mijn kennis te delen en anderen te inspireren met mijn ‘interessante en originele’ werkwijze (zoals anderen die nogal eens noemen).

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Het zou ideaal zijn als we met het leerteam kunnen bereiken dat er zicht is op de mogelijkheden voor begaafde leerlingen binnen onze regio en er een laagdrempelige samenwerking ontstaat. Zodat elke begaafde leerling zich gezien voelt, zichzelf kan en mag zijn en zich daardoor cognitief, sociaal en emotioneel kan ontwikkelen in een positief uitdagende en stimulerende leeromgeving. Vanzelfsprekend hoop ik zelf ook geïnspireerd te worden door het leerteam.

Nenya van Zanten 

Talentbegeleider, leerkracht parttime HB-klas (basisschool De Griffel, Zeist)

Waarom zit je in het leerteam?

Ik heb mezelf ooit voorgenomen om te zorgen voor beter passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. Het leerteam biedt mij de kans mee te denken en plannen uit te zetten.  

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Dat alle leerkrachten kennis hebben van meer- en hoogbegaafdheid en zich bewust zijn van de noodzaak van een ander aanbod voor deze leerlingen. En dat er op élke school een basisaanbod voor hen is waarmee leerkrachten uit de voeten kunnen, liefst in combinatie met peergroepen voor de hoogbegaafde kinderen.  Ik hoop mijn eigen netwerk uit te breiden en van en met elkaar te leren.

Ria de Boer

Leerkracht, ib’er, specialist begaafdheid  (cbs Coolsma, Driebergen)

Waarom zit je in het leerteam?

Ik wil graag een bijdrage leveren aan goed onderwijs voor begaafde leerlingen. Het is belangrijk dat zij worden gezien en begrepen en dat zij goede begeleiding krijgen. 

Wat wil je bereiken met het leerteam?

Meer kennis binnen schoolteams over begaafdheid: het signaleren, omgaan en werken met begaafde leerlingen. Ik hoop dat we in het leerteam met plezier en gemotiveerd samenwerken, van elkaar leren en de kick gaan ervaren van het neerzetten en implementeren van een regionale standaard voor het onderwijs aan/de begeleiding van begaafde leerlingen.

Contact leerteam

U kunt het leerteam begaafdheid bereiken via mail.

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen