Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Eerste regiobijeenkomst leerteam

E1 - slides

Eerste regiobijeenkomst leerteam

Het leerteam begaafdheid gaat een aantal keer jaar een bijeenkomst organiseren voor iedereen die in onze regio betrokken is bij het onderwijs aan begaafde leerlingen. Op 13 maart was de aftrap. Ruim veertig geïnteresseerde hb-specialisten, ib’ers, leerkrachten en directeuren lieten zich bijpraten over de plannen van het leerteam. Maar zeker zo belangrijk: zij kregen de mogelijkheid om ook zelf input te leveren. Lees de impressie van deze bijeenkomst.

Een passend onderwijsaanbod voor alle begaafde leerlingen in de regio, dat is de stip op de horizon voor het leerteam begaafdheid. ‘Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor passend onderwijs en dus ook voor passend onderwijs voor deze specifieke groep kinderen. Daarom ben ik ongelofelijk blij dat jullie vandaag aanwezig zijn om mee te denken en om input te leveren waar wij mee verder kunnen’, zegt Dominique van Vonderen, projectleider en voorzitter van het leerteam begaafdheid bij de start van de bijeenkomst.

Passend aanbod

‘Op sommige scholen is er al een goed passend onderwijsaanbod, maar wij vermoeden dat dit nog niet op alle scholen het geval is. Daarom gaat het leerteam begaafdheid een professionele standaard ontwikkelen, met heldere kaders voor álle scholen in de regio’, legt Dominique uit.

In die professionele standaard wordt onder meer aandacht besteed aan signalering en het bieden van een passend onderwijsaanbod. Dominique licht toe: ‘Het is belangrijk dat iedere school de kenmerken van een kind in zijn gehele context  kan analyseren en zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoefte kan herleiden. In het onderwijsaanbod zijn diverse zaken van belang, zoals het bieden van uitdaging, persoonsvorming en ontwikkelen van leervaardigheden. Ook het peercontact is voor deze kinderen onmisbaar. Soms kan dat op de eigen school of binnen het bestuur worden georganiseerd. Als dat niet mogelijk is, kan dat in samenwerking met anderen binnen de regio. Het leerteam zal zich ook buigen over het dekkende netwerk in de regio. Ofwel: is het netwerk voor begaafde kinderen dekkend of zijn er wellicht witte vlekken?’

Fase 1: professionele standaard

Dankzij een subsidie van het ministerie van OCW en cofinanciering van samenwerkingsverband ZOUT kan het leerteam begaafdheid twee jaar lang aan het werk. Het team onderscheidt daarbij drie fasen. De eerste fase startte begin 2024 en eindigt rond de zomervakantie. In deze eerste fase schrijft het leerteam de professionele standaard en zet ze een regionaal netwerk op. Het team presenteert de conceptversie van de professionele standaard op 19 juni. Iedereen die geïnteresseerd is, krijgt dan de gelegenheid om feedback te geven.

Fase 2: implementatie

Na de zomervakantie is de definitieve versie van de professionele standaard klaar. Dominique: ‘Die delen we op 4 september met alle scholen in de regio, zodat iedereen weet wat de bedoeling is en waar we met elkaar aan werken. Scholen die nog niet volgens de professionele standaard werken of het fijn vinden dat we meedenken, gaan we vanuit het leerteam ondersteunen.’

Om scholen te voeden en te inspireren, komt er ook een kennisbank met toegankelijke en bruikbare informatie die in onze regio of daarbuiten beschikbaar is. Ook gaat het leerteam de uitwisseling en de samenwerking tussen scholen stimuleren en netwerkbijeenkomsten organiseren. Over die samenwerking zegt Dominique: ‘Er is al de nodige samenwerking in de regio, met name op bestuursniveau. Maar niet iedereen heeft hier toegang toe. We zouden graag zien dat iedereen die voor of met begaafde kinderen werkt elkaar weet te vinden, bijvoorbeeld in kennisnetwerken, intervisiegroepen of andere overlegvormen.’

Aan het eind van fase 2 (eind 2025) moet er een stevige basis liggen voor de verdere uitrol en ontwikkeling van het onderwijs aan begaafde kinderen. Je zou dat fase 3 kunnen noemen, al is het project dan officieel beëindigd. Dominique: ‘Alle scholen in onze regio werken dan volgens de professionele standaard, de scholen en besturen zorgen voor de borging daarvan. ZOUT zal ook na 2025 doorgaan met het stimuleren van netwerken en het monitoren van passend onderwijs.’

Vol energie verder

Na de plenaire presentatie van Dominique gaan alle aanwezigen uiteen in break-out rooms, waar zij uitgebreid verder praten over alles wat Dominique heeft aangestipt. Een greep uit de zaken waar de aanwezigen aandacht voor vragen: zeer hoogbegaafde leerlingen, leerlingen die in het basisonderwijs één of meer klassen overslaan, ‘dubbel bijzondere’ leerlingen en de behoefte om met collega’s in de regio te sparren over complexe casuïstiek.

Dominique reageert na afloop van de break-out sessies: ‘Ik ben enorm blij met jullie betrokkenheid, reacties en input. Als leerteam kunnen wij hier vol energie mee verder, daar hebben we met elkaar erg veel zin in!’

Presentatie terugkijken

Bekijk de PowerPoint-presentatie van de eerste bijeenkomst van het leerteam begaafdheid.

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen